Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

În timpul Postului Mare ni se propune să facem lucruri simple, dar folositoare.

Să luăm o foaie de hârtie și să scriem în partea stângă trei virtuți pe care vrem să le aprofundăm în viața noastră. De exemplu, sunt trei grupe de virtuți: virtuți cardinale, teologale și vincențiene.

Virtuțile cardinale sunt: prudența, dreptatea, tăria și cumpătarea.

Virtuțile teologale sunt: credința, speranța și dragostea. 

Virtuțile vincențiene sunt: simplitatea, umilința, bunătatea, caritatea, mortificația și zelul.

În partea dreaptă să scriem trei vicii/slăbiciuni pe care vrem  « să le lăsăm în pustiu ».

De exemplu, viciile/slăbiciunile pot fi opusul virtuților sau pot fi ceva mai personal, cum ar fi: să bem mai puțin alcool, să renunțăm la fumat, să petrecem mai mult timp cu familia, să nu mai bârfim… sacrificiile pe care ne este foarte greu « să le lăsăm în pustiu », mai grele decât postul sau renunțarea la carne! Propun să purtăm această foaie în buzunar și în fiecare săptămână se facem efortul să practicăm o virtute și să « lăsăm » în pustiu un viciu/slăbiciune din cele trei pe care le-am scris. Să nu uităm că convertirea este un exercițiu pe care alegem să-l practicăm în fiecare săptămână, în fiecare zi, în fiecare moment.

Să ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt în pustiu înseamnă să intrăm în noi înșine, în străfundul sufletului ca să ne cunoaștem mai bine: să ne cunoaștem forța și slăbiciunile, să ne înțelegem limitele și să descoperim legământul cu Dumnezeu.  (meditația din prima duminică) 

 

Duminica I din Postul Mare – Anul B - Lecturi : Geneză 9,8-15 ; Psalmul 24 (25) ; 1 Petru 3,18-22 ; Marcu 1,12-15

«  Timpul s-a împlinit și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Convertiți-vă și credeți în evanghelie ».

Duminica a II-a din Postul Mare – Anul B - Lecturi : Geneză 22.1-2.9a.10-13.15-18 ; Psalmul 115 (116) ; Romani 8,31b-34 ;  Marcu 9,2-10

« Acesta este Fiul meu cel iubit, ascultați de El ».

Duminica a III-a din Postul Mare – Anul B - Lecturi : Exod 20,1-17, Psalmul 18(19) ; 1 Corinteni 1, 22-25 ; Ioan 2, 13-25 

« Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii.».

Duminica a IV-a din Postul Mare – Anul B – Lecturi  : 2 Cronici 36,14-16.19-23 ; Psalmul 136 (137) ; Efeseni 2,4-10 : Ioan 3,14-21

« oricine face fapte rele urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i fie descoperite faptele. Însă oricine face adevărul vine la lumină, ca să se vadă că faptele sale sunt făcute în Dumnezeu ».

Duminica a V-a din Postul Mare – Anul B - Lecturi: Ieremia 31, 31-34 ; Psalmul. 50 (51) ; Evrei 5,7-9 ; Ioan 12, 20-33

« Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti » 

Duminica Floriilor – Anul B - Lecturi :Isaia 50, 4-7 ; Psalmul 21(22) ; Filipeni 2 6-11 ; Marcu 14,1-15,47

« Abba, Tată! Pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta! Însă nu ceea ce vreau eu, dar ceea ce vrei tu ».