Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

  Scrisoare cu ocazia încheierii aniversării a 400 de ani de carismă vincențiană

« LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL V-LEA DE CARISMĂ VINCENȚIANĂ»

« Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Cristos » (Efeseni 1,3).

 

Tuturor membrilor Familiei Vincențiene