Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

25 aprilie 2013

Sanctitatea sa Papa Francisc transmite cardinalului André Vingt-Trois, arhiepiscop de Paris, membrilor Societății Sfântul Vincențiu de Paul și participanților la colocviu internațional ”Frederic Ozanam, precursor al Doctrinei sociale a Bisericii” salutul său cordial și-i asigură de uniunea în rugăciune și aducerea de mulțumire.

Începând cu anul 1833, Frederic Ozanam, în vârstă de 20 de ani, își orientează viața spre ajutorarea celor mai săraci. Împreună cu prietenii săi parizieni, hotărăște să fondeze un grup mic care să se dedice ajutorării săracilor dându-i numele de Conferința de caritate punând-o sub patronajul sfântului Vincențiu de Paul a cărui viață a fost dedicată în întregime slujirii carității și mântuirii sufletelor celor săraci.

Papa Francisc încurajează membrii Societății Sfântul Vincențiu de Paul să se inspire din modelul de credință și caritate trăite de fericitul Frederic Ozanam de-a lungul întregii sale vieți, mai întâi ca student, apoi ca profesor, și-i invită să ia forță pentru slujirea săracilor de la izvorul dragostei divine, luându-l pe Isus ca model. Să nu le fie teamă să iasă din ei înșiși pentru a privi cu iubire și tandrețe pe cei mai săraci, mai slabi, mai mici și să le vestească că Dumnezeu îi iubește, să-i învețe să citească semnele iubirii sale în viața lor, și să muncească pentru o lume mai dreaptă în lumina doctrinei sociale a Bisericii.

Sfântul Părinte acordă Binecuvântarea apostolică tuturor participanților la celebrările bicentenarului, precum și tuturor membrilor Societății Sfântul Vincențiu de Paul prin mijlocirea Sfântului Vincențiu de Paul, a Fericitului Frederic Ozanam și a Fericitei Rosalie Rendu.

 

Vatican, le 8 aprilie 2013.

Cardinal Tarcisio Bertone, Secretar de Stat.