Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

Cristos a înviat!

În acest timp Pascal, împreună cu sora Magdalena, vă invităm să meditați.

Duminica Paștelui  - Lecturi : Fapte 10,34-37-43 ; Psalmul 117 (118) ; Coloseni 3,1-4 : Ioan 20.1-0

« Dacă ai înviat împreună cu Cristos, caută cele de sus, unde Cristos șade la dreapta lui Dumnezeu».

 

Duminica a II-a a Peștelui - Lecturi : Fapte, 4,32-35; Psalmul 117;  1 Ioan 5,1-6; Ioan 20,19-31

« Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei care nu au văzut și au crezut! »

Duminica a III-a a Paștelui- Lecturi : Fapte, 3,13-15.17; Psalmul 4;  1 Ioan 2,1-5e; Luca 24,35-48

« Convertiți-vă și întoarceți-vă pentru ca păcatele voastre să fie iertate. »

Duminica a IV-a a Paștelui - Lecturi : Fapte 4,8-12; Psalmul 117;  1Ioan 3,1-2; Ioan 10,11-18;

« Eu sunt păstorul cel bun. Eu le cunosc pe ale mele și ale mele mă cunosc pe mine »