Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

Duminica a II-a de peste an – Lecturi: 1 Samuel 3,3b-10.19; 1 Corinteni 6,13c-15a.17-20;  Petru, 1,16; Ioan 1, 35-42.

« Cel care se unește cu Domnul este un singur duh cu el ».

 

Duminica a III-a de peste an – Lecturi: Iona 3,1-5.10, Psalmul. 24 (25), 1 Corinteni 7, 29-31, Marcu 1,14-20

Timpul s-a scurtat (…) cei ce se folosesc de lumea aceasta ca și cum nu s-ar folosi, căci chipul acestei lumi trece.

 

Duminica a IV-a de peste an -  Lecturi: Deuteronom 18,15-20, Psalmul. 94 (95), 1 Corinteni 7, 32-35, Marcu 1,21-28.

« Putem deveni cu toții profeți dacă renunțăm la teama de a renunța la lucrurile lumești și dacă căutăm fără încetare să-l slujim pe Dumnezeu și pe frați ».

 

Duminica a V-a de peste an  - Lecturi: Iob 7,1-4.6-7 ; Psalmul 146 (147) ; 1 Corinteni 9,16-19.22-23 ; Marcu 1,29-39

« Vai mie dacă nu vestesc Evanghelia! ».