Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

Sf.Vincenţiu  de  Paul  ( 1581-1660 )

 

    Sfântul Vincenţiu de Paul, în anul 2010, continuă  să fie Apostolul  iubirii aproapelui.  O  inimă  imensă  plină de duioșie şi de compasiune, o  activitate debordantă.  El  a fost deosebit de sensibil  la ignoranţa  spirituală şi la corolarul  ei, pierderea  simţului  moral.

    Pe cei visători  şi pe  cei  ,, pioşi”  Sfântul  Vincenţiu îi denunţă  cu vigoare şi  umor  într-un pasaj celebru:  ,, Să-l iubim  pe Dumnezeu, fraţilor, să-l  iubim pe  Dumnezeu,  dar  să o facem cu preţul  braţelor  noastre,  cu sudoarea frunţilor  noastre.  Căci  foarte  adeseori  atâtea  acte  de  iubire  ale  lui  Dumnezeu ,  de  complezenţă,  de bunăvoinţă, şi  alte  asemenea  gesturi  de  afecţiune  şi  practici  interioare  ale unei   inimii  duioase,  deşi  sunt  bune  şi  de dorit, sunt  totuşi  foarte  suspecte  atunci  când  nu ajungem  să  practicăm  iubirea efectivă…”

 

Sf. Luiza  de  Marillac ( 1591–1660 )

 

   În 1960 Sanctitatea  sa  Papa Ioan al XXIII-lea  a  decretat-o  pe  Sfânta Luiza de Marillac: ,, patroana  tuturor  acelor care se dedică  muncii  pe tărâmul  social  şi  iubirii creştineşti  a aproapelui”.

   La baza întregii ei  activităţi  stătea ,, charite”,  a ,, caritas”  , ajutorul milostiv  al aproapelui, al cărui fundament  purtător  şi  forţa  motrice  poartă  numai  cuvântul  Domnului: ,, iubiţi-vă  unii pe alţii  aşa  cum  v-am  iubit  eu “.  Viaţa  şi  opera  Sf. Luiza de  Marillac  conduce  determinat  orice activitate  socială la originea  ei: ,, iubirea lui Cristos ne îndeamnă ”.

   Alături de Sf. Vincenţiu de Paul  a fondat  o  comunitate  religioasă  de servitoare  a  săracilor,  Fiicele Carităţii.  Carisma  ei, a condus  inimii în deschiderea  către  Cristos  în ,, cel mai  mărunt  dintre  fraţi”.  Aceasta  dinamică  a vieţii  ei  are  efect  în continuare.  Să  ne  lăsam  atinşi  de ea.

 

Rugăciunea  vincenţienilor  pentru  aniversarea  a 350 de ani de la moartea  Fondatorilor.

             Doamne  Dumnezeului  Atotputernic,  Părintele săracilor, tu ne dai harul să celebrăm  aniversarea a 350 de ani  de la moartea sfântului  Vincenţiu  şi  sfintei  Luiza. Îţi  mulţumim  pentru  acest  har nemărginit. Dăruieşte-ne prin mijlocirea  lor să ne lăsăm transformaţi  în întregime  de Spiritul  pe care l-ai  dăruit  lor. Duhul  Carităţii  să  inunde  inimile şi sufletele  noastre  pentru  ca dragostea  noastră  faţă  de  fraţii  marginalizaţi  şi  excluşi  de  societate  să  fie  inventivă  pană  la infinit, blândă, atentă, milostivă, preventivă!  Ajută-ne  să  redescoperim  curajul  lui  Vincenţiu  şi  Luiza, zelul  şi  blândeţea  unei  dragoste  mereu  reânoite  pentru  săraci, care să-i  ajute  cu  adevarat  să -şi  schimbe  viaţa.  Ajută-ne să  avem  o credinţă  puternică  şi  umilă, în această  lume care pare atât de departe  de Tine, dar  care are o mare  sete de Tine.  Ajută-ne  să  nu  dăm  înapoi  în  faţa  dificultăţilor şi  să  fim  mereu  gata  să ne murdărim  mainile  pentru  săraci, domnii noştrii.  Fă  ca  la  şcoala  lor  să  învăţăm  să  devenim  adevăraţi  fii  si  fiice, moştenitori   vrednici  ai  carismei  pe  care  ai  încredinţat-o  lui Vincenţiu  şi  Luiza  pentru  binele  Bisericii  şi  al  intregii  umanităţi.

             Încheierea   Anului   jubiliar, 27.09.2009 - 27.09.2010 , 350 ani de la moartea  Sfântului  Vincenţiu  de  Paul  şi a  Sfintei   Luiza  de  Marillac  a  fost  pentru  toată  Familia  Vincenţiană  un an  de  har şi  de  convertire, şi  pentru beneficiarii  dragostei  noastre,  un an de binecuvântări  abundente.

 Conferinţa   Sf. Anton  de  Padova  Tg.Frumos

 Petruț Adrian