Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

Familia Vincenţiană din România, în Anul jubiliar, prilejuit de împlinirea a 400 de ani de carismă vincenţiană, este în sărbătoare, în perioada 22-23 aprilie 2017, la Traian, Centrul "Gaudium et Spes".

 

"Jubileul ne solicită mai mult şi ne angajează în practicarea faptelor de milostenie faţă de fraţii noştri aflaţi în nevoie. În Anul Jubiliar, Familia Vincenţiană are o ocazie bună pentru a reflecta asupra modului cum poate fi aprofundată această carismă şi mai ales găsirea modalităţilor celor mai potrivite de a o intensifica în acest an. Va fi o modalitate pentru a trezi conştiinţa noastră adesea aţipită în faţa dramei sărăciei şi pentru a intra tot mai mult în inima evangheliei, unde săracii sunt privilegiaţii milostivirii divine. Predica lui Isus ne prezintă aceste fapte de milostenie ca să putem înţelege dacă trăim sau nu ca discipoli ai săi. Să redescoperim faptele de milostenie trupească... Şi să nu uităm faptele de milostenie sufletească" (Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar al Diecezei de Iaşi).

Superiorul general al Familiei vincenţiane, pr. Tomaz Mavric, CM, în mesajul de salut pentru această sărbătoare ne spune: "Sfântul Vincenţiu de Paul a început prin a încuraja pe alţii să-şi schimbe propria viaţă începând cu sufletul, pentru a ajunge la oamenii din jurul lor, care au nevoi materiale. În acelaşi timp, experienţa propriei sale convertiri, dedicându-se în totalitate ajutorului spiritual şi material al săracului şi colaborarea cu foarte multe persoane, care l-au urmat, au făcut ca Evanghelia să fie o realitate aici şi acum pentru milioane şi milioane de oameni pe tot parcursul celor 400 de ani care au trecut de la acel moment. Această misiune nu se va sfârşi până când caritatea nu va fi globalizată, până când caritatea nu a îmbrăţişat toate colţurile lumii şi a atins inima fiecărui om!" şi în continuare ne îndeamnă:

 "În timp ce privim din exterior strigătul săracului, nu trebuie să uităm să privim în interiorul nostru, la strigătul săracului din noi, la sărăcia din interiorul nostru care strigă după ajutor, pentru libertate, pentru recunoaştere".

Organizatorii: Ana Doboş şi Marilena Bartic din Societatea "Sfântul Vincenţiu de Paul", şi sora Antonia Busato, din Congregaţia "Maria Bambina", invită la această sărbătoare toate persoanele care trăiesc carisma vincenţiană. Participanţii, prin bunăvoinţa sfântului părinte papa Francisc, vor avea ocazia să primească indulgenţa plenară.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Ana Doboş

* * *