Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

Invitaţie la întâlnirea Familiei Vincenţiene din Dieceza de Iași

Tema va fi "Vincenţienii astăzi în Dieceza de Iaşi". 

   Toate persoanelor laice şi consacrate care trăiesc carisma vincenţiană sunt invitate la întâlnirea Familiei Vincenţiene la nivel de Dieceza de Iaşi, în ziua de 30 aprilie 2016, la Centrul "Gaudium et Spes" din Traian.

 "În Anul Jubiliar al Milostivirii Divine are loc întâlnirea Familiei Vincenţiene din Dieceza de Iaşi şi este lăudabil acest fapt, ţinând cont de carisma specifică a acestei mişcări, care este caritatea, trăirea şi practicarea faptelor de milostenie. Este o ocazie bună pentru a reflecta asupra modului cum poate fi aprofundată această carismă şi mai ales găsirea modalităţilor celor mai potrivite de a o intensifica în acest An Sfânt. În acest An Sfânt trebuie să fie stimulată şi încurajată mai mult o «fantezie a carităţii» care să determine bărbaţii şi femeile angajate în Mişcarea Vincenţiană, inspiraţi de iubirea milostivă a lui Dumnezeu, să se angajeze în orice domeniu al necesităţilor şi al suferinţei umane, cum spunea papa, «să deschidă inima la cei care trăiesc în cele mai depărtate periferii existenţiale»" (Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar al Diecezei de Iaşi).

Superiorul general al Familiei vincenţiane, G. Gregory Gay, CM, a spus: "Este timpul să începem să stăm împreună, noi, membrii numeroasei Familii Vincenţiene, care avem aceeaşi carismă, aceeaşi inspiraţie, însă organizaţii diferite, şi să găsim timp să ne cunoaştem şi să ne acceptam diferenţele care formează bogăţia noastră."

În Dieceza de Iaşi, Familia Vincenţiană este formată din:

- Surorile de caritate ale Sfintelor Bartolomea Capitano şi Vincenza Gerosa (Maria Bambina) - fondată în anul 1832

- Conferinţa Sfântul Vincenţiu de Paul - fondată în anul 1833

- Surorile de caritate ale Sfântului Vincenţiu de Paul - fondată în anul 1835

- Surorile sărace "Don Morinello" - fondată în anul 1924

Invitaţia este adresată tuturor persoanelor laice şi consacrate care trăiesc carisma vincenţiană.

Invitaţi speciali la această întâlnire vor fi sr. Magdalena Hârbu (Fiicele Carităţii) şi pr. Barta Szabolcs, CM (Congregaţia Misiunii)

 Organizatori:

Ana Doboş - Conferința SVP ,,Sfânta Tereza a Pruncului Isus,, Iași şi20160452Idfv01s

sr. Antonia Busato - Congregația ,,Maria Bambina,, Iași