Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

 

Câmpulung Muscel: Conferinţă naţională a Uniunii Asociaţiilor Caritative "Sfântul Vincenţiu de Paul" din România

Întâlnirea naţională a preşedinţilor conferinţelor din Uniunea Asociaţiilor Caritative "Sfântul Vincenţiu de Paul" din România s-a desfăşurat în ziua de 12 mai 2018, la Câmpulung Muscel, organizator fiind Asociaţia "Sfântul Iacob" , de pe lângă Parohia Romano-Catolică "Sfântul Iacob" din Câmpulung Muscel.

Din Dieceza de Iaşi, au participat: Ana Doboş (Iaşi "Sfânta Tereza a Pruncului Isus"); Anton Dâscă (Bălţaţi "Coborârea Duhului Sfânt"); Adrian Petruţ (Târgu Frumos "Sfântul Anton de Padova"); Paul Demişcă, (Roman "Sfânta Tereza a Pruncului Isus"); Marilena Bartic (Iaşi "Sfântul Anton de Padova").

Din Arhidieceza de Bucureşti, au participat:  Georgeta Răchiţeanu ( Bucureşti, "Sfântul Anton de Padova"); Rodica Babeu ( Câmpulung Muscel, ,, Sfântul Iacob “ ); Mariana Pereşi ( Drobeta Turnu Severin, ,, Neprihănita Zămislire “ ) Cornelia Zitta Dragoste ( Bucureşti, Sfȃnta Cruce ).

 Din Dieceza de Timişoara, a participat: d-na Eva Maria Peter, Preşedinte naţional, ( Bocşa, Neprihănita Zămislire “ );

Din Arhidieceza de Alba Iulia, au participat: Irina Rudics ( Bălan, ,, Sfântul Ioan Nepomuk ); Imre Timar ( Miercurea Ciuc, ,, Sfântul Toma “); Veronika Balint ( Sfȃnta Maria, Viţa )  

Ne-a onorat cu prezenţa şi Erwin Josef Ţigla, preşedintele de onoare al Uniunii Asociaţiilor Caritative "Sfântul Vincenţiu de Paul" din România.

Coordonarea acestei întâlniri a fost făcută de doamna Eva Peter, preşedinta Uniunii Asociaţiilor Caritative "Sfântul Vincenţiu de Paul" din România.

Întâlnirea a început cu sfânta Liturghie, în biserica monument istoric şi de arhitectură "Sfântul Apostol Iacob" din Câmpulung Muscel, urmată de rugăciunea specifică vincenţienilor şi de mesajul de salut, făcut de doamna Rodica Babeu, în Casa Genoveva, fostă grădiniţa, loc coordonat de Surorile de Caritate ale Sfântului Paul.

Părintele Petru Pauleţ, asistentul spiritual al asociaţiei gazdă şi paroh al comunităţii "Sfântul Iacob", a prezentat tema spirituală a întâlnirii "Fecioara Maria, model de caritate" prin două episoade evanghelice - Vizita Sfintei Fecioare Maria la verişoara sa Elisabeta şi Nunta din Cana Galilei.

Dare de seamă a activităţii Uniunii pentru anul 2017, făcută de doamna preşedintă, Eva Maria Peter, a arătat că în România activează 30 de conferinţe, iar acţiunile întreprinse sunt în totalitate în spirit vincenţian.

Au urmat comunicări şi precizări referitoare la activitatea la nivel internaţional şi intern din partea lui Erwin Josef Ţigla, coordonator al Consiliului General Internaţional, Europa 2.

Coordonatorul de proiecte pentru Europa 2, doamna Marilena Bartic, ne-a prezentat rezultatele la accesarea de fonduri, prin proiectele de dezvoltare, pe termen scurt, mediu şi lung, pentru ca în scurt timp conferinţele să devină autonome din punct de vedere financiar.

Discuţiile, propunerile şi concluziile finale au încheiat întâlnirea naţională. La întâlnirile din toamnă se vor depune candidaturile pentru funcția de președinte al Uniunii. 

Sfântul Vincenţiu de Paul ne îndeamnă: "Să ne încredinţăm îndrumării Sfintei Fecioare, să luăm hotărârea de a ne dărui Fiului său şi ei, fără reţineri... ca ea să fie călăuza noastră".

Adrian Petruț

fotografii de la eveniment