Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

Cine seamănă cu sfântul Vincenţiu de Paul...

La 27 septembrie 2017 se va încheia jubileul celor 400 ani de la revelaţiile sfântului Vincenţiu de Paul, cea a abandonării spirituale şi materiale a săracului (Folleville şi, respectiv, Chatillon, Franţa). Anul 1617 este anul naşterii carismei vincenţiene, moştenire a cărei actualitate transformă şi astăzi mentalităţi şi creează variate opere caritative.

Pentru a trăi, cu adevărat, în spiritul sfântului Vincenţiu de Paul, am adunat câteva dintre cuvintele sale, care ne vor face şi pe fiecare dintre noi să descoperim adevăratul chip al săracului, care este "stăpân şi domn" şi să exercităm consecvent, generozitatea şi compasiunea, pentru binele aproapelui.

"Iubirea este inventivă la infinit".

"Simplitatea .... o numesc evanghelia mea".

"Să înfăptuim lucrarea lui Dumnezeu şi el o va înfăptui pe a noastră".

"De ce a privit Dumnezeu la Sfânta Fecioară? O spune chiar ea - umilinţa mea".

"Să ne încredinţăm îndrumării Sfintei Fecioare, să luăm hotărârea de a ne dărui Fiului său şi ei, fără reţineri... ca ea să fie călăuza noastră".

"Dacă o rugăm pe Maica Domnului şi o luăm de patroană... inevitabil totul va merge spre bine".

"Daţi-mi un om al rugăciunii, el va fi capabil de orice".

"Slujindu-i pe săraci, îl slujim pe Isus Cristos. O, fiicele mele, cât este de adevărat! Voi îl slujiţi pe Isus Cristos în persoana săracilor. Şi aceasta este tot atât de adevărat pe cât este de adevărat că ne aflăm aici. O soră se va duce de zece ori la bolnavi şi de zece ori pe zi îl va găsi pe Dumnezeu... Mergeţi la bieţii ocnaşi în lanţuri, îl veţi găsi acolo pe Dumnezeu; slujiţi aceşti copilaşi, îl veţi găsi pe Dumnezeu; mergeţi în case sărace, acolo îl găsiţi pe Dumnezeu".

"...Să ştiţi că, dacă întrerupeţi rugăciunea şi sfânta Liturghie pentru slujirea săracilor, nu veţi pierde nimic, deoarece a-i sluji pe săraci înseamnă a-l vizita pe Dumnezeu; trebuie să-l contemplăm pe Dumnezeu în persoana lor".

"Nu este de ajuns să-l iubesc pe Dumnezeu, dacă aproapele meu nu îl iubeşte. Trebuie să-mi iubesc aproapele ca pe chipul lui Dumnezeu şi obiectul iubirii sale".

"Cum să fii creştin şi să-l vezi pe fratele tău îndurerat fără să plângi cu el, fără să fii bolnav împreună cu el! Ar însemna să nu ai milă şi că eşti creştin doar cu numele; înseamnă că eşti lipsit de omenie".

"Unui flămând să i se dea de mâncare, apoi să i se dea o unealtă de lucru, apoi nimic.... Astfel ajutoarele nu vor fi decât pentru cei care nu pot să muncească"

"Slujirea săracilor trebuie preferată înainte de orice. Nu trebuie lăsată pe mai târziu".

"Să alergăm pentru nevoile săracului ca la stingerea focului".

"Să-l iubim pe Dumnezeu, fraţilor, să-l iubim pe Dumnezeu, dar pe socoteala braţelor noastre, cu sudoarea feţelor noastre. Căci foarte adeseori atâtea acte de iubire a lui Dumnezeu, de complezenţă, de bunăvoinţa şi alte asemenea gesturi de afecţiune şi practici interioare ale unei inimi duioase, deşi foarte bune şi de dorit, sunt totuşi foarte suspecte atunci când nu ajungem să practicăm iubirea efectivă".

... va putea spune:

"Caritas Cristi urgent nos - 
Iubirea lui Cristos nu ne dă răgaz".

Adrian Petruț

La 27 septembrie 2017 se va încheia jubileul celor 400 ani de la revelaţiile sfântului Vincenţiu de Paul, cea a abandonării spirituale şi materiale a săracului (Folleville şi, respectiv, Chatillon, Franţa). Anul 1617 este anul naşterii carismei vincenţiene, moştenire a cărei actualitate transformă şi astăzi mentalităţi şi creează variate opere caritative.

Pentru a trăi, cu adevărat, în spiritul sfântului Vincenţiu de Paul, am adunat câteva dintre cuvintele sale, care ne vor face şi pe fiecare dintre noi să descoperim adevăratul chip al săracului, care este "stăpân şi domn" şi să exercităm consecvent, generozitatea şi compasiunea, pentru binele aproapelui.

"Iubirea este inventivă la infinit".

"Simplitatea .... o numesc evanghelia mea".

"Să înfăptuim lucrarea lui Dumnezeu şi el o va înfăptui pe a noastră".

"De ce a privit Dumnezeu la Sfânta Fecioară? O spune chiar ea - umilinţa mea".

"Să ne încredinţăm îndrumării Sfintei Fecioare, să luăm hotărârea de a ne dărui Fiului său şi ei, fără reţineri... ca ea să fie călăuza noastră".

"Dacă o rugăm pe Maica Domnului şi o luăm de patroană... inevitabil totul va merge spre bine".

"Daţi-mi un om al rugăciunii, el va fi capabil de orice".

"Slujindu-i pe săraci, îl slujim pe Isus Cristos. O, fiicele mele, cât este de adevărat! Voi îl slujiţi pe Isus Cristos în persoana săracilor. Şi aceasta este tot atât de adevărat pe cât este de adevărat că ne aflăm aici. O soră se va duce de zece ori la bolnavi şi de zece ori pe zi îl va găsi pe Dumnezeu... Mergeţi la bieţii ocnaşi în lanţuri, îl veţi găsi acolo pe Dumnezeu; slujiţi aceşti copilaşi, îl veţi găsi pe Dumnezeu; mergeţi în case sărace, acolo îl găsiţi pe Dumnezeu".

"...Să ştiţi că, dacă întrerupeţi rugăciunea şi sfânta Liturghie pentru slujirea săracilor, nu veţi pierde nimic, deoarece a-i sluji pe săraci înseamnă a-l vizita pe Dumnezeu; trebuie să-l contemplăm pe Dumnezeu în persoana lor".

"Nu este de ajuns să-l iubesc pe Dumnezeu, dacă aproapele meu nu îl iubeşte. Trebuie să-mi iubesc aproapele ca pe chipul lui Dumnezeu şi obiectul iubirii sale".

"Cum să fii creştin şi să-l vezi pe fratele tău îndurerat fără să plângi cu el, fără să fii bolnav împreună cu el! Ar însemna să nu ai milă şi că eşti creştin doar cu numele; înseamnă că eşti lipsit de omenie".

"Unui flămând să i se dea de mâncare, apoi să i se dea o unealtă de lucru, apoi nimic.... Astfel ajutoarele nu vor fi decât pentru cei care nu pot să muncească"

"Slujirea săracilor trebuie preferată înainte de orice. Nu trebuie lăsată pe mai târziu".

"Să alergăm pentru nevoile săracului ca la stingerea focului".

"Să-l iubim pe Dumnezeu, fraţilor, să-l iubim pe Dumnezeu, dar pe socoteala braţelor noastre, cu sudoarea feţelor noastre. Căci foarte adeseori atâtea acte de iubire a lui Dumnezeu, de complezenţă, de bunăvoinţa şi alte asemenea gesturi de afecţiune şi practici interioare ale unei inimi duioase, deşi foarte bune şi de dorit, sunt totuşi foarte suspecte atunci când nu ajungem să practicăm iubirea efectivă".

... va putea spune:

"Caritas Cristi urgent nos - 
Iubirea lui Cristos nu ne dă răgaz".

Adrian Petruţ


 

lecturi: 323.