Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

Bucureşti şi Bălţaţi: Spiritualitatea vincenţiană, spiritualitate de comuniune

 

Sesiunea de formare, organizată de echipa formată la nivel naţional, coordonată de doamna Ana Doboş, compusă din domnul Adrian Petruţ, doamna Dragoste Cornelia, doamna Irina Rudics, s-a desfăşurat în două etape:

- Bucureşti, 12-13 iulie 2014, la Conferinţa "Sfântul Anton de Padova", preşedinte Geta Răchiţeanu, asistent spiritual - pr. Andrei Ciprian. Au participat într-o reţea de iubire vincenţienii din Iaşi, Bucureşti, Târgovişte, Câmpulung Muscel.

- Bălţaţi, 19 şi 20 iulie 2014, la Conferinţa"Coborârea Duhului Sfânt", preşedinte Anton Dîscă, asistent spiritual - pr. Sebastian Bilboc. Au participat vincenţieni din conferinţele: Bălţaţi, Iaşi "Sfântul Anton de Padova", Iaşi "Sfânta Tereza a Pruncului Isus", Roman "Sfânta Tereza a Pruncului Isus", Târgu Frumos şi Adjudeni precum şi trei preoţi: părintele Petru Sescu, paroh la biserica "Sfânta Tereza a Pruncului Isus - Iaşi, părintele Daniel Farcaş, paroh la Târgu Frumos şi părintele Sebastian Bilboc, paroh la biserica din Bălţaţi.

La sesiune au participat ca invitaţi sora Magdalena Hârbu din Compania "Fiicele Carităţii" şi fratele Celestin Farcaş din Congregaţia Misiunii (frate lazarist).

Temele dezbătute în cele două zile au fost:

- "Sfântul Vincenţiu de Paul şi ministerul laicilor", prezentată de fratele Celestin Farcaş

- "Fericitul Frederic Ozanam şi slujirea în biserică", prezentată de sora Magdalena Hârbu ;

- "Comuniune vincenţiană, necesitatea comunicării între noi", prezentată de doamna Ana Doboş ;

- "Integrarea săracilor în societate", prezentată de preotul spiritual din Conferinţa organizatoare.

Programul fiecărei zile a fost deschis printr-o rugăciunea de început cu invocarea Duhului Sfânt, condusă de Adrian Petruţ, sfântă Liturghie, conferinţe şi atelierele de lucru şi la final rugăciune de încheiere.

Cursurile de formare au fost deschise de conferinţa fratelui Celestin Farcaş care a vorbit despre implicarea laicilor în viaţa Bisericii prin slujirea celor aflaţi în nevoi. Această slujire este cu atât mai benefică cu cât căutăm să îl descoperim pe Cristos prezent în cel sărac.

S-a subliniat faptul că facem parte din aceeaşi familie şi avem acelaşi scop, iar slujirea săracilor sufleteşte şi trupeşte are la bază câteva criterii importante şi anume: necesitatea de a acţiona împreună, misiunea şi relaţia strânsă cu parohul bisericii de care aparţine conferinţa. În încheiere, fratele Celestin a concluzionat spunând că "membrii SVP sunt colaboratorii preoţilor în evanghelizarea săracilor".

În cadrul conferinţelor, sora Magdalena Hârbu a făcut o paralelă între activitatea fericitului Frederic Ozanam în Biserică şi învăţăturile desprinse din documentul Evangelii gaudium al papei Francisc. De asemenea, sora a vorbit despre credinţa de nestrămutat a fericitului Ozanam, credinţă care a stat la baza întregii sale vieţi. Dragostea şi iubirea pe care cu angajament o dăruim trebuie să fie fundamentul slujirii celor aflaţi în nevoi aşa cum, foarte frumos, ne îndeamnă şi papa Francisc: "Să iubim această planetă magnifică unde Dumnezeu ne-a aşezat şi să iubim omenirea care locuieşte pe ea, cu toate dramele şi trudele sale, cu dorinţele şi speranţele sale, cu valorile şi fragilităţile sale." (EG 183).

Doamna Ana Doboş a specificat importanţa comunicării dintre membri unei conferinţe prin mijloacele avute la dispoziţie, dar şi între diverse conferinţe prin schimbul de experienţă, cursuri de formare şi cunoaştere reciprocă, toate acestea ducând la o mai bună slujire a celor aflaţi în nevoi.

Cele mai antrenante activităţi din această formare au fost atelierele, în care s-a combinat teoria cu practica. Un prim atelier a constat în discuţia unui caz social prezentat de doamna coordonator Ana Doboş. Acest caz a fost prezentat pentru a stabilii împreună o formă de abordare a problemelor din această familie. În urma discuţiilor am concluzionat că prin iubire necondiţionată faţă de aproapele tău poţi ajunge la rezultate..

Un alt atelier a fost realizat de fratele Celestin, acesta a fost denumit "vizite la domiciliu". Acest atelier a avut ca scop îmbunătăţirea modului în care abordăm săracul, în vizita noastră. Isus se află în fiecare chip al unui sărac, deci ajutând săracii Îl ajutăm pe Isus.

Un ultim atelier a avut ca temă "Rolul vincenţienilor în societate", coordonat de sora Magdalena. În acest atelier am discutat despre importanţa conferinţelor, a vieţii spirituale şi a fraternităţii în desfăşurarea activităţii noastre. Conferinţele ne sunt utile pentru a stabili modul de rezolvare cel mai eficent al unor probleme. Fraternitatea conferă un statut egal între noi şi săraci.

Conferinţa "Integrarea săracilor în societate", a fost realizată de părintele Andrei Ciprian. "Fericiţi cei milostivi pentru că ei vor afla milostivire" au fost cuvintele ce au stat la baza acestei conferinţe. Părintele a prezentat cuvintele Papei precum şi citate din Biblie, referitoare la milostivire. "Trebuie să fim solidari!" Solidaritatea semnifică mult mai mult decât un act sporadic de generozitate, trebuie să oferim prosperitate în multiplele sale aspecte. Un invitat special al părintelui, fratele Genaru, frate al carităţii, ne-a dezvăluit din experienţa sa cu oamenii străzii.

Părintele Sebastian Bilboc a subliniat necesitatea integrării săracilor în societate punând accent pe provocările lumii actuale precum şi pe dimensiunea socială a evanghelizării. Deşi acest proces este deseori anevoios trebuie ţinut cont de următoarele aspecte: ascultarea strigătului celui sărac, fidelitatea faţă de acesta, locul "privilegiat" al săracului în societate, economia şi distribuirea veniturilor şi nu în ultimul rând de preocuparea faţă de cei vulnerabili.

Din toate analizele şi discuţiile efectuate s-a conchis, de comun acord că suntem datori să promovăm respectul faţă de persoană şi faţă de viaţa umană prin iubire şi colaborare cu toţi oamenii de bunăvoinţă, cu Biserica şi comunitatea în care ne aflăm.

Fiecărui participant i s-a cerut punctul de vedere, i-a fost ascultată şi respectată opinia, problema ridicată sau identificată pe parcurs, fiecare participant a fost activ. Au fost şi schimburi de impresii, schimburi de experienţe, dar şi momente de spiritualitate.

Nu am uitat să ne amintim de fiecare dată de sfântul Vincenţiu de Paul, de Frederic Ozanam, de conjunctura în care au trăit şi de conjunctura actuală, am vorbit despre implicare şi eficientizarea comunicării, despre cooptarea activ-participativ a fiecărui membru pentru atingerea obiectivelor propuse şi despre încurajarea activităţii de voluntariat în rândul tinerilor. Prin dezbaterile susţinute, prin acţiunile prezentate, prin intervenţiile avute participanţii au dovedit semn de mare iubire, consideraţie şi speranţă pentru viitorul SVP.

Întâlnirea de la Bălţaţi, din acest an, a fost inedită prin organizarea unei seri cu specific moldovenesc conţinând dansuri, cântece, dar mai ales bună dispoziţie şi voie bună.

Aşa cum spunea Frederic Ozanam: "Caritatea nu trebuie niciodată să privească în urma, ci totdeauna înainte, pentru că ajutorul dat a trecut, a fost prea mic, iar suferinţele din prezent şi viitor ce trebuie alinate sunt infinite".

Pentru că specificul acestor cursuri de formare a fost comunicarea dintre membrii tuturor conferinţelor, în final, s-a propus ca o formare asemănătoare să fie organizată şi anul viitor.

Mulţumim organizatorilor şi gazdelor pentru atmosfera caldă şi prietenoasă care ne-a permis să ne bucurăm de momentele frumoase din cadrul întâlnirii.

Marilena Bartic şi Maria-Magdalena Tureac

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul fotoBucureşti (12-13 iulie) şi Bălţaţi (19-20 iulie 2014): Sesiunea de formare