Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

Bălţaţi: Întâlnirea de toamnă a preşedinţilor conferinţelor vincenţiene din Dieceza de Iaşi

 

 

Întâlnirea de toamnă a preşedinţilor conferinţelor din Uniunea Asociaţiilor Caritative "Sfântul Vincenţiu de Paul" din România, care activează în parohiile Diecezei de Iaşi, s-a desfăşurat în ziua de 7 octombrie 2017, la Bălţaţi, organizator fiind Conferinţa "Coborârea Duhului Sfânt", de pe lângă Parohia Romano-Catolică "Coborârea Duhului Sfânt " din Bălţaţi, îndrumător spiritual, preot paroh Toni Mihăiţă Cântaciu.

Au participat: Anton Dâscă (Bălţaţi "Coborârea Duhului Sfânt"); Ana Doboş (Iaşi "Sfânta Tereza a Pruncului Isus"); Adrian Petruţ (Târgu Frumos "Sfântul Anton de Padova"); Angela Dumea (Adjudeni "Coborârea Duhului Sfânt"); Paul Demişcă (Roman "Sfânta Tereza a Pruncului Isus"); Petrică Rediu (Tomeşti "Fericitul Ieremia Valahul") şi Marilena Bartic (Iaşi "Sfântul Anton de Padova"). De la Conferinţa Oneşti "Sfinţii Petru şi Paul", nu a reuşit să ajungă nici un membru.

Doamna Eva Maria Peter, preşedinte naţional (Bocşa "Neprihănita Zămislire"), a fost coordonator al întâlnirii, care a avut ca temă: Vincenţianul şi susţinerea din partea familiei sale".

În spirit de comuniune vincenţiană ne-am bucurat de participarea doamnelor Mariana Pereşi (Drobeta Turnu Severin "Neprihănita Zămislire") şi Emilia Murar (Timişoara "Sfântul Gheorghe").

Întâlnirea a început cu rugăciunea specifică vincenţienilor, urmată de mesajul de salut transmis de domnul Anton Dâscă, preşedinte al conferinţei gazdă. A urmat cuvântul de salut din partea preşedintelui naţional, doamna Eva Maria Peter.

Părintele Pavel Chelaru, paroh la biserica "Sfânta Tereza a Pruncului Isus", din Roman, ne-a introdus în tema spirituală a întâlnirii "Implicarea familiei vincenţiene în activitatea conferinţei". În rezumat, părintele amintindu-ne că familia este o instituţie divină şi umană, bazată pe un raport de iubire reciprocă totală, între un bărbat şi o femeie, este o comuniune de persoane: soţii, părinţii, copiii, rudele, bazată pe o iubire autentică, familie ocrotită de Dumnezeu, care ascultă de Dumnezeu, care se încrede în Dumnezeu. Dacă lipseşte iubirea familia nu poate trăi, nu poate creşte şi nu poate fi o comuniune de persoane. Amintind de cuvintele sfântului Ioan Paul al II-lea "Familie, devino ceea ce eşti!", am fost îndemnaţi să însufleţim comuniunea familiei prin reflecţii la cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Fără rugăciune construim o viaţă şi o societate (o familie) fără Dumnezeu. Pentru ca slujirea omului (caritatea creştină) să fie trăită în familie după spiritul evangheliei, ea trebuie să ofere respect şi dragoste fiecărui om, considerat mereu în demnitatea lui de persoană şi fiu al lui Dumnezeu. Familia trebuie să formeze oameni pentru iubire şi de a practica iubirea în toate raporturile pe care le au cu alţii şi să rămână deschisă comunităţii, fiind animată de sensul dreptăţii şi de grija faţă de alţii, precum şi de datoria propriei responsabilităţi faţă de întreaga societate. Familia, deşi alcătuită din mai multe persoane, nu este un simplu grup. Ea este comuniune de persoane: se pun în "comun" toate acele valori care fac din membrii familiei "un singur trup". Comuniunea deci înseamnă prietenie, ajutor reciproc, solidaritate, respect faţă de darurile personale ale celuilalt din familie, dar toate "spre binele comun" al familiei.

Aşa este şi familia vincenţiană, aşa este şi conferinţa vincenţiană!

A urmat prezentarea activităţilor din conferinţe în scopul identificării de noi soluţii pentru noile forme de sărăcie apărute în societatea contemporană, modalităţi de abordare şi acţiune. Aceste discuţii ne ajută pe fiecare în parte să găsim noi membrii şi să vedem săracul de lângă noi.

Doamna Marilena Bartic, coordonator proiecte la nivel naţional şi internaţional, ne-a prezentat situaţia la zi a proiectelor care sunt în derulare şi a insistat pe accesarea de proiecte de dezvoltare pentru a ajuta persoanele aflate în situaţii disperate.

Întâlnirea s-a încheiat cu recitarea Rozariului şi sfânta Liturghie, concelebrată, la care persoanele prezente au participat cu multă dăruire şi însufleţire.

"Să înfăptuim lucrarea lui Dumnezeu şi el o va înfăptui pe a noastră" 
(Sfântul Vincenţiu de Paul).

Adrian Petruţ

imagini de la eveniment