Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

Bălţaţi: Întâlnirea preşedinţilor Conferinţelor Sfântul Vincențiu de Paul din Dieceza de Iaşi.

 

    Au participat: Anton Dâscă - Conferinţa "Coborârea Duhului Sfânt"Ana Doboş - Conferinţa "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" Iaşi; Ancuţa Giurgilă - Conferinţa "Sfântul Anton de Padova" Iaşi; Adrian Petruţ - Conferinţa "Sfântul Anton de Padova" Târgu Frumos; Angela Dumea - Conferinţa "Coborârea Duhului Sfânt" Adjudeni, Paul Demişcă - Conferinţa "Sfânta Tereza a Pruncului Isus" Roman şi îndrumător spiritual, Conferinţa Bălţati, preot paroh, Toni Mihăiță Cântaciu.

   Programul zilei de 05.12.2015, a întâlnirii de lucru, a debutat cu implorarea Duhului Sfânt, ca darurile sale,să coboare asupra participanţilor şi ca ele să călăuzească, activitatea din Conferinţele vincenţiene.

    Pe desfăşurătorul întâlnirii, a urmat, o lectură despre ,, Devoţiunea mariană şi spiritualitatea vincenţiană “ care ne-a adus, din nou, în atenţie virtuțile: umilinţiei, carităţii şi simplităţii. Reflecţiile la această lectură a adus în atenţie angajamentul în spirit Vinceneţian, asemănător ,, Fiat-ul “ Sfintei Fecioare Maria, spus lui Dumnezeu, Tatăl nostru.

   Au urmat discuţii referitoare la întâlnirea laicilor și persoanelor consacrate, din Dieceza de Iasi, care au în carisma lor şi spiritualitatea  Sf. Vincenţiu de Paul cu tema:  ,,Vincențienii, astăzi, în Dieceza de Iași,,

Carisma vincențiană:

  • a-L iubi pe Dumnezeu Tatăl nostru, cu sudoarea frunţii şi puterea braţelor;
  • a-L vedea pe Cristos în cei săraci, şi pe cei săraci  în Cristos;
  • a împărtăsi  dragostea plină de compasiune şi eliberatoare a lui Cristos, Invătătorul şi Slujitorul săracilor;
  • a fi atent la inspiraţia Duhului Sfant.

Propunerea acestei întâlnirea a plecat de la Scrisoarea  superiorului general al Familiei vincenţiene, din 30 ianuarie 2915, când a declarat ca timpul între ziua de Rusalii, 24 mai 2015, si 15 mai 2016, să fie numit ,, Anul Colaborării Vincenţiene “.    

    Obiectivele ,,Anul Colaborării Vincenţiene”, fiind,

* Celebrarea, la nivel local si regional,

* Întâlnire şi învăţare, cât mai multe unii de la alţii,

* Slujire, împărtăşirea din propriile experienţe în slujirea săracilor.

    S-a stabilit ca Intâlnirea să aibă loc la Centrul ,,Gaudium et Spes” Traian, Neamț în luna aprilie 2016, data se va stabili în viitorul apropiat.

    Următoarea problemă discutată a fost iniţierea demersurilor pentru constituirea, grupa a III-a, zona Moldova, aducându-se argumente ca: prezenţa sigură  a preşedinţilor Conferinţelor chiar şi a  unui membru din Conferinţă; posibilitatea introducerii a unui timp de cunoaștere a siritualității vincenţiene; eficienţa sporită; costuri minime. Această propunere, va fi discutată la viitoarea întâlnire anuală, naţională, a Conferinţelor.

     Discuţiile au continuat cu găsirea de soluții pentru revigorarea activității vincențiene din propriile Conferinţe, amintind de creşterea vârstei membrilor din Conferinţe, de nereuşita de atragerii de noi membri adulţi, de nereuşita implicării tinerilor în activitatea Conferinţelor.

 În încheiere s-a dorit ca în perioada imediat  următoare să se vină cu idei şi propuneri pentru ceea ce se dorește să discutăm la întâlnirea de formare vincențiană organizată la nivel naţională, care va avea loc la Adjudeni, în iulie 2016.

 

                       

Sfântul Vincenţiu de Paul

                     ,, Dragostea este inventivă la infinit”

                                                                            

                                                                               Adrian PetruţIMG 5917IMG 5920IMG 5921