Uniunea Asociațiilor Caritative

"Sfântul Vincențiu de Paul" din România

CONFERINTA NATIONALA SSVP 20160723 BACAU 27Adjudeni:

Întâlnirea naţională

a

 vincenţienilor

 

  În zilele de 23 şi 24 iulie 2016 la Adjudeni, a avut loc întâlnirea naţională a vincenţienilor, membrii Societăţii "Sfântului Vincenţiu de Paul" din România, cu tema "Vincenţianul - misionar al milostivirii" organizată de echipa de formare la nivel naţional coordonată de doamna Ana Doboş şi compusă  din  doamna Angela Dumea, preşedinte al conferinţei gazdă, domnul Adrian Petruţ, domnul Paul Demişcă şi doamna Marilena Bartic. Conferinţa "Coborârea Duhului Sfânt" din Adjudeni, gazda acestei întâlniri, îl are ca asistent spiritual pe părintele Toma Encuţă. Invitatul întâlnirii a fost fratele Celestin Farcaș, misionar lazarist în Franța, Provincia de la Paris.

Au participat membri din toată ţara de la conferinţele din: Adjudeni, Bălţaţi, Bocşa, Bucureşti, Bălan, Câmpulung Muscel, Iaşi, Roman, Oneşti, Târgu Frumos, Turţ împreună cu doamna Georgeta Ciobanu, referent pentru România din partea SVP Franţa, şi domnul Erwin Josef Ţigla, preşedintele internaţional al Grupei Europa II (a ţărilor foste comuniste), doamna Eva Peter, președinte național al Uniunii Asociațiilor vincențiene din România.

Programul de dimineaţă al zilei de sâmbătă s-a desfăşurat la biserica "Sfinţii Petru şi Paul" din Bacău şi a fost deschis printr-o rugăciunea de început cu invocarea Duhului Sfânt, condusă de domnii Adrian Petruţ şi Paul Demişcă, apoi a urmat o sesiunea de discuţii în grupuri mici în cadrul unor ateliere de lucru pe baza unor parabole: Drahma regăsită, Fiul risipitor, Bunul Păstor şi Bunul Samaritean. Înţelegerea milostivirii Tatălui Ceresc descrisă în cele patru parabole a condus fiecare grup de discuţii la găsirea unui cuvânt cheie: perseverenţa, iertarea, răbdarea şi iubirea. Acestea stau la baza carismei societăţi noastre trăită în practică prin înfăptuirea faptelor de milostivire.

În continuare, toţi cei 63 de membrii prezenţi la acest eveniment au avut ocazia de a trece prin Poarta Sfântă din biserică şi apoi au participat la sfânta Liturghie concelebrată de pr. Dumitru Farcaş, pr. Pavel Chelaru şi pr. Remus Ghiran din Eparhia Greco-Catolică de Maramureş. Momentul trecerii prin Poarta Sfântă a fost trăit cu o emoție puternică.

După masa de prânz, activităţile au continuat la Adjudeni, mai întâi prin adresarea cuvântul de salut din partea comunităţii din Adjudeni, prin doamna Angela Dumea şi părintele Toma Encuţă, după care s-a făcut un scurt istoric al bisericii şi conferinţei gazdă. A urmat prezentarea a două conferinţe.

În prima conferinţă cu tema "Sfântului Vincenţiu de Paul, mărturisitor al milostivirii lui Dumnezeu", fratele Celestin Farcaş a vorbit despre faptele de milostivire trupească şi sufletească pe care Vincenţiu de Paul le-a săvârşit de-a lungul vieţii prin slujirea săracilor. Aceste fapte nu ar fi fost posibile dacă inima şi credinţa sa nu ar fi experimentat îndoiala în credinţa în Dumnezeu, întâlnirea cu sărăcia spirituală şi materială a semenilor. În urma acestor experienţe, Vincenţiu nu va mai vorbi niciodată de un Dumnezeu care ne pedepseşte, ci de un Dumnezeu care este milostiv, iubitor, un Tată atent la situaţia materială şi spirituală a fiilor săi. Fratele Celestin a concluzionat subliniind că sfântul Vincenţiu considera milostivirea ca o virtute care trebuie trăită în toate evenimentele vieţii, o virtute pe care o primim de la Dumnezeu şi fără el nimic nu se poate face.

A doua conferinţa cu titlul "Faptele de milostenie" a fost prezentată de părintele Mihai Roca, responsabilul Oficiului pentru Cateheză din Dieceza de Iaşi. Părintele a făcut o scurtă reflecţie asupra faptelor de milostenie trupească şi sufletească desprinse din inima evangheliei, unde săracii sunt privilegiaţii milostivirii divine aşa cum sunt descrise de papa Francisc în enciclicaMisericordiae vultus. Pentru a ne oferi un exemplu real de realizare a faptelor de milostenie, părintele a venit cu un invitat surpriză, pr. Gabriel Cimpoeşu, preot misionar în Africa. Acesta din urmă ne-a povestit din experienţa sa de peste zece ani în ţinuturile africane din zonele de conflict în care trăiesc un număr mare de păgâni. Până în prezent părintele împreună cu echipa de cateheţi autohtoni a contribuit la convertirea a peste 1000 de persoane aparţinând la 38 de comunităţi din 53 aflate pe teritoriul său misionar.

Sesiunea de comunicări s-a încheiat cu punerea în scenă de către fiecare grup de discuţii a parabolei pe care au analizat-o transpusă în contextual actual din viaţa cotidiană: căutarea cu perseverenţă a darurilor oferite de Duhul Sfânt, vizita unei bătrâne singure şi părăsite de copii, căderea în patima drogurilor a unei tinere urmată de iertarea părintească, iar versurile unei poezii au scos la iveală drama unor soţi care îşi părăsesc ţara pentru a duce o viaţă mai bună lăsând în urmă lacrimile de suferinţă ale copiilor care aşteptă cu răbdare reîntoarcerea părinţilor. Seara a culminat cu o agapă menită să unească familia vincenţiană prin bucuria trăirii în fraternitate.

Ziua de duminică a debutat cu sfânta Liturghie animată de vincenţieni şi concelebrată de pr. Gabriel Cimpoeşu, pr. Ilieș Iosif şi pr. paroh Toma Encuţă. Părintele Cimpoeşu ne-a vorbit despre dialogul emoţionant dintre Abraham şi Dumnezeu definind prin răbdare, iertare şi iubire chipul milostiv al Tatălui ceresc atunci când patriarhul vrea să smulgă de la Domnul iertarea pentru Sodoma, oraşul nelegiuirilor.

Comunicările zilei au continuat cu prezentarea conferinţei având titlul "Fii milostiv cu tine pentru a fi milostiv cu aproapele" realizată de doamna Ana Doboş. Doamna Doboş ne-a vorbit despre indiferenţă privită ca un fenomen al secolului nostru sub cele trei aspecte ale sale: indiferenţa faţă de Dumnezeu, indiferenţa faţă de sine şi indiferenţa faţă de aproapele. Privind la chipul lui Isus vom reuşi să diminuăm acest flagel nociv al indiferenţei. Privirea lui Isus ne va ajuta să ne angajăm în realizarea planului încredinţat de Dumnezeu prin slujirea celor aflaţi în nevoi.

După-amiaza zilei de duminică a fost dedicată unei sesiuni de discuţii libere în care participanţii la întâlnire au avut ocazia fie de a răspunde întrebărilor adresate în cele trei conferințe, fie de a adresa ei întrebări sau chiar de a oferi sugestii organizatorilor pentru îmbunătăţirea acestui tip de întâlnire.

În continuare doamna Doboș a propus ca în anul 2017 să avem o întâlnire festivă pentru a sărbători 400 de ani de carismă vincențiană. Toate persoanele prezente au primit cu bucurie această propunere și așteaptă cu nerăbdare  ca să ne reîntâlnim.

 Programul s-a încheiat prin rugăciunea de încheiere la care cei prezenţi şi-au exprimat propriile intenţii inspirându-se din textele găsite pe răvaşele primite.

Mulţumim organizatorilor şi gazdelor pentru atmosfera caldă şi prietenoasă care ne-a permis să ne bucurăm de momentele frumoase din cadrul acestei întâlniri.

Marilena Bartic

 imagini de la eveniment

predica pr. Farcaș - Bacău

conferința prezentată de fratele Celestin Farcaș

conferința prezentată de doamna Ana Doboș

prezentarea întâlnirii:

introducere

conținut 1

conținut 2

conținut 3

final